Zespół Otella, czyli miłość, alkohol i zazdrość

Zespół Otella, czyli miłość, alkohol i zazdrość

0 przez jakub

“Otello” to tragedia napisana przez Williama Szekspira w XVII wieku. Główny bohater zatraca się w odmętach wyimaginowanej zazdrości o kobietę. Czym jest zespół Otella i dlaczego szekspirowska tragedia toczy się do dziś?

Niezdrowa zazdrość

Stare porzekadło mówi, że “nie ma miłości bez zazdrości”. Zdaje się to być po części prawdą. Zazdrość informuje nas o tym, że partnerowi zależy na byciu z nami, że myśli o nas i gotów jest podjąć działania, aby nas przy sobie zatrzymać. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy owe działania przekraczają granice zdrowego rozsądku. Często spotykamy się wtedy ze zwiększoną ilością kłótni, często o błahe powody, agresją i nieustannymi oskarżeniami i podejrzeniami. Patologiczna zazdrość nie jest komfortową sytuacją dla zazdrośnika, ani też dla jego ofiary.

Niezdrowa zazdrość nie posiada uzasadnienia w faktach. Osoba zazdrosna często wyolbrzymia różne sytuacje, dopisuje swoje własne uzasadnienia. Pod taką zazdrością kryje się bardzo często niskie poczucie własnej wartości i lęk przed stratą. Naukowcy wyróżniają jednak jeden szczególny typ zazdrości, który może być tragiczny w skutkach.

Zespół Otella

Zespół Otella jest to zaburzenie z kręgu psychoz urojeniowych. Najczęściej występuje u osób długotrwale używających alkoholu, bądź będących w stanie upojenia. Charakteryzuje się on urojeniami o niewierności partnera. Graniczą one często z przekonaniem o zdradzie, przy równoczesnym braku dowodów, bądź niskiej ich wartości. Osoby dotknięte tym schorzeniem często wymuszają na bliskich przyznanie się do bycia niewiernym, które tylko wzmaga podejrzenia.

Zespół Otella nosi miano przewlekłej psychozy. W większości przypadków leczenie wymaga włączenie leków przeciwpsychotycznych, a sama rekonwalescencja może trwać dosyć długo. Przyczyna choroby nie jest do końca jeszcze wyjaśniona. Zakłada się, że u jej podłoża kryją się inne zaburzenia osobowości, takie jak na przykład osobowość paranoiczna.

Zazdrość w związku może przynosić pewne korzyści, jednak należy być bardzo wyczulonym, czy nie zmienia ona związku na toksyczny, czy też nie jest wynikiem innych zaburzeń.

REKLAMA