Bądź z nami w kontakcie, czyli o zmysłach słów kilka

Bądź z nami w kontakcie, czyli o zmysłach słów kilka

1 maja 2019 0 przez jakub

Widzę, słyszę, czuję, dotykam i smakuję. Dokładnie tak brzmi idealny scenariusz. Ale jak właściwie działają zmysły i czemu służą w życiu codziennym?

Zdolność odbierania

Zmysły są niczym innym jak ścieżką kontaktu między nami, a otaczającym nas światem. Każdy z nich ma swoje ciepłe lokum w mózgu połączone z receptorem, czyli miejscem odbioru z zewnątrz. Z narządu zmysłowego wędrują w postaci impulsu elektrycznego wprost do najbardziej zapracowanego organu w naszym ciele, który to następnie analizuje i ocenia dany bodziec. Poza podstawową rolą odczuwania świata zewnętrznego, zmysły pełnią także ważną rolę ostrzegawczą, ponieważ są w stanie uchronić nas przed wtargnięciem pod rozpędzony samochód, skaleczeniem ostrym narzędziem, czy też zjedzeniem zepsutego pożywienia.

Wyróżnia się 5 zmysłów głównych, zaproponowanych przez Arystotelesa, których lista jest stale poszerzana za sprawą rozwoju nauki.

Widzę

Centrum zmysłu wzroku zlokalizowane jest w naszych oczach. Za percepcję bodźców odpowiadają znajdujące się w gałce ocznej czopki i pręciki. Centrum dowodzenia, czyli przetwarzania ma swoje miejsce w korze wzrokowej mózgowia. Ciekawostką jest to, że nasze oczy widzą świat “do góry nogami”, dopiero za sprawą mózgu obraz jest przekształcany i sprawia, że widzimy świat takim, jakim jest.

Słyszę

A to wszystko dzięki skomplikowanemu narządowi jakim jest ucho. Dzieli się ono na trzy części- zewnętrzne, środkowe oraz wewnętrzne. Drgania powietrza, jakie wywołuje dźwięk pokonują drogę przez każdą z nich i za sprawą młoteczka, kowadełka oraz strzemiączka trafiają do naszego centrum dowodzenia- kory słuchowej.

Czuję

Zmysł węchu funkcjonuje dzięki potężnemu narzędziu, jakim jest nos. Zawiera on w sobie tysiące receptorów, odbierających z otoczenia cząsteczki chemiczne. Metą podróży każdego z bodźców jest kresomózgowie- to tam znajduje się ośrodek węchu.

Dotykam

Za dotyk odpowiada największy obszar naszego ciała- skóra, a także narządy wewnętrzne, ponieważ zalicza się do niego również poczucie bólu. Stamtąd impulsy wędrują wprost do kory czuciowej w mózgu.

Smakuję

Za zmysł smaku odpowiadają zlokalizowane w jamie ustnej receptory, które odbierają kolejno smak słodki, gorzki, słony, kwaśny, umami. Najnowsze badania dowodzą również o istnieniu smaku tłustego oraz metalicznego.

REKLAMA