W 9 miesięcy dookoła świata

W 9 miesięcy dookoła świata

0 przez jakub

Ciąża to jeden z najważniejszych okresów w życiu każdej kobiety. Poprzedzona często jest głębokimi przemyśleniami i niepokojem, odnośnie tego jak naprawdę przebiega. Jej struktura ma podłoże biologiczne i w większości przypadków przebiega według schematu.

Trzy po trzy – czyli najważniejsze etapy bycia przy nadziei

Okres prenatalny dzieli się na trzy trymestry. Pozwala to na dokładny opis najważniejszych etapów w płodowym życiu dziecka. Każdy z trymestrów pełni szczególne funkcje w rozwoju dziecka. W momencie zapłodnienia uruchomiony zostaje tzw. plan epigenetyczny (przekazany przez DNA). Jego funkcje można przyrównać do planu budowy. Dzięki niemu organizm dziecka rozwija się w ustalony ewolucyjnie sposób. Każdy kolejny miesiąc, trymestr życia to czas, w którym organizm musi wykonać określone zadania rozwojowe przewidziane w planie epigenetycznym.

Charakterystyka trymestrów ciąży

Pierwszy trymestr to czas najintensywniejszego rozwoju płodu. Zapłodniona komórka dzieli się w zawrotnym tempie. Powstają zalążki oczu, naczyń krwionośnych, rozpoczyna się organogeneza (wykształcanie się narządów wewnętrznych), grubieje skóra i mięśnie, a pod koniec trzeciego miesiąca, płód może ważyć ok. 15 gramów. Na tym etapie dziecko jest szczególnie zagrożone szkodliwym wpływem teratogenów.

Drugi trymestr to okres od 4 do 6 miesiąca życia płodowego dziecka. Czas ten charakteryzowany jest jako intensywny rozwój układu nerwowego. Powstają liczne połączenia nerwowe, tworzy się móżdżek a kora mózgu wypełnia się zespołami komórek  czuciowych i ruchowych. Dziecko staje się coraz bardziej aktywne w łonie matki, a na jego skórze pojawiają się pierwsze włoski i zalążki paznokci.

Trzeci trymestr  jest najważniejszy z punktu widzenia samodzielnego życia dziecka poza ciałem matki. Mały organizm stara się jak najlepiej przygotować wszystkie funkcje życiowe do tego zadania. Pojawiają się odruchy ssania, poszukiwania pokarmu i chwytania. Półkule mózgowe zaczynają specjalizować się w rozróżnianiu dźwięków i mowy, skóra różowieje i szczególnie intensywnie rozwija się układ oddechowy.

Na około 2 tygodnie przed porodem płód przestaje rosnąć, układa się główką w dół i zdaje się być gotowy na opuszczenie ciała matki w każdej chwili.

REKLAMA