Jak zapewnić sobie satysfakcję z życia?

Jak zapewnić sobie satysfakcję z życia?

0 przez jakub

W dobie wszechogarniającego niezadowolenia i braku satysfakcji z życia coraz więcej zagubionych ludzi poszukuje ratunku. Dłoń wyciąga w naszym kierunku psychologia, a dokładnie jej nurt humanistyczny. Co sugerują naukowcy? Jak żyć, żeby na koniec móc się szczerze uśmiechać?

Piramida trwalsza od starożytnych budowli

Okazuje się, że u podstaw szczęścia leży realizacja pięciu podstawowych potrzeb. Tak niewiele i aż tak wiele. Co zatem kryje się pod tym hasłem?

  1. Potrzeby fizjologiczne – np. pożywienie, woda, sen. Ich deprywacja zaburza funkcjonowanie organizmu, w tym czynności psychiczne.
  2. Potrzeba bezpieczeństwa – np. brak zagrożeń, unikanie bólu, cierpienia, lęku, potrzeba stabilności w środowisku, porządku, redukowanie niepewności przez przyjęcie układu odniesienia (światopoglądu), przez który świat staje się zrozumiały.
  3. Potrzeba przynależności i miłości – człowiek pragnie być akceptowany, kochany, tworzyć jedność z kimś, kto może obdarzyć go uczuciem, przynależeć do grupy/wspólnoty.
  4. Potrzeba szacunku – dla samego siebie i ze strony innych. Wyraża się w pragnieniu by sprostać zadaniom, mieć osiągnięcia, być postrzeganym przez innych i samego siebie jako osoba kompetentna i skuteczna.
  5. Potrzeba samorealizacji- dążenie do rozwoju swoich własnych zdolności i umiejętności.

Co ciekawe, nie bez powodu każda z nich została wypunktowana w taki sposób. Zgodnie z teorią Maslowa ich realizacja jest stopniowa. Oznacza to mniej więcej tyle, że aby zaspokoić potrzeby wyższego rzędu (np. samorealizacji) konieczne jest wypełnienie wszystkich pozostałych, z niższych poziomów.

Nie trudno zatem zauważyć, że jeśli stoimy w miejscu, nie jesteśmy w stanie wykonać kroku naprzód to zasadnym będzie przyjrzenie się, tak w teorii tylko, oczywistym aspektom naszej codzienności. Warto zatem poświęcić chociaż chwilę na analizę tego, czy aby na pewno otaczamy się ludźmi, którzy pomagają nam się wspinać oraz czy sami troszczymy się o własne potrzeby. Szczególnie z uwagi na fakt, że nie jest to kwestia niszowa, ponieważ wpływa na każdą ze sfer naszego życia.

REKLAMA