Dorastanie, czyli budowanie własnej tożsamości

Dorastanie, czyli budowanie własnej tożsamości

0 przez jakub

Okres dojrzewania jest czasem przejścia od bycia dzieckiem do dorosłości. Jest to moment intensywnych zmian fizycznych i psychicznych, a ich głównym celem jest przystosowanie osoby do przekazywania życia i pełnej zdolności kierowania własnym. Najważniejszym zadaniem jest wtedy odpowiednie zbudowanie tożsamości. Czym jest tożsamość i w jaki sposób staje się spójna? Sprawdź!

Czym jest tożsamość?

Według psychologów najtrudniejszym zadaniem dorastającego człowieka jest wykształcenie jednej, spójnej tożsamości. Tożsamość jest wizją własnej osoby, psychiki, fizyczności i odrębności w odniesieniu do świata. Tożsamość to świadomość różnic i indywidualności własnej osoby oraz zdolność do ich adekwatnej oceny.

Spójna tożsamość powstaje wtedy, kiedy jednostka ocenia siebie, swoje zachowanie i ocena ta jest spójna z tym co sądzą o niej inni ludzie. Dojrzała tożsamość pojawia się wtedy, gdy osoba potrafi odpowiedzieć sobie na pytania : “kim jestem?” i “co jest dla mnie istotne”. Wymaga to działań pełnych refleksji, dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

Proces tworzenia się tożsamości opisuje się w kategoriach wyborów i rozterek, przez które człowiek musi przejść. Jest to między innymi wybór pracy, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, zdolność balansowania pomiędzy samotnością a zaangażowaniem w relacje z innymi. Tożsamość to zbudowanie poczucia, że jest się kimś unikalnym a jednocześnie pełni się ważne role w społeczeństwie.

Szczególnie istotnym czynnikiem, wpływającym na tworzenie się tożsamości jest środowisko, w którym osoba żyje. Brak wsparcia, zaniedbania wychowawcze, negatywne style rodzicielskie mogą sprzyjać kształtowaniu się negatywnej tożsamości.

Ukształtowanie się niewłaściwej tożsamości u dorastającego powoduje pewne rozproszenie. Osoba nie jest w stanie być wierna samemu sobie, swoim ideałom i zaprzestaje podejmowania wysiłku, by określić siebie i swoje miejsce w świecie.  Pojawia się zagubienie, brak pewności co do sensu istnienia, izolacja i niezdecydowanie.

REKLAMA