5 grzechów głównych współczesnego człowieka

5 grzechów głównych współczesnego człowieka

0 przez jakub

Świat, w którym się obracamy zdaje się być bardzo wymagający. Jesteśmy pod stałą presją, musimy radzić sobie z rosnącymi wymaganiami i nadążać za technologicznym postępem. Czy jesteśmy jako ludzie na to przygotowani? Poznaj 5 głównych błędów, które możemy popełnić!

Portret współczesnego człowieka

O tym w jakim kierunku potoczy się proces ewolucji nie wie nikt. Jego efekty możemy oceniać dopiero po czasie. Mózgi homosapiens zdają się być dalece w tyle za komputerowymi programami, sztuczną inteligencją i wszystkim, co przynosi nam XXI wiek. Nie potrafimy przetwarzać tak wielu docierających do nas informacji. W związku z tym jesteśmy narażeni na negatywne działanie wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

5 zachowań, które mogą szkodzić

  1. Nadmierny perfekcjonizm – Nieustanne dążenie  do ideału, perfekcji wykonywanych działań może być fatalne w skutkach. Wykonując jakieś prace, często nawet nie widzimy finalnego ich finalnego efektu. Rodzi się w ten sposób napięcie, które może być groźne dla naszego zdrowia. Stres negatywnie wpływa nie tylko na umysł, ale też na ciało. Osoby żyjące w ciągłym stresie częściej zapadają na choroby serca, nerek i schorzenia związane ze zbyt szybkim tempem życia.
  2. Drugim grzechem jest powierzanie tego co mamy zrobić osobom niewykwalifikowanym. Liczy się szybkość pracy, a nie jej dokładność. Jesteśmy rozliczani głównie z tabelek i czasu ich wykonania. Kiedy jesteśmy przepełnieni rosnącymi wymaganiami staramy się poszukiwać pomocy u innych. Powierzanie naszych obowiązków innym osobom często ułatwia pracę, istnieje jednak ogromne zagrożenie.
  3. Ponadczasowa pycha. Zachłyśnięci posiadaniem pięknych rzeczy, które są fajne i tego nie należy się wstydzić, pogrążamy się w odmętach zazdrości i budowania swojej samooceny kosztem innych. U podłoża pychy przeważnie leży kompleks niższości. Wywyższanie siebie i swoich zasług jest mechanizmem obronnym.
  4. Po czwarte – seks. Zmieniła się zupełnie rola seksu w dzisiejszych czasach. Często przestaje on służyć prokreacji, a jedynie jest spełnianiem zachcianek i fantazji zaczerpniętych z filmów i książek. Nie wiąże się on z zakładaniem rodziny, często nawet daleki jest od miłości.
  5. Brak wzajemnej życzliwości. Ciągły wyścig szczurów zmusza nas do wyszukiwania, często najokrutniejszych wad i przywar drugiej osoby. Tylko po to by wygrać z kimś pielęgnowaną przez XXI wiek mentalną rywalizacje. Nie potrafimy tym samym być empatyczni.

REKLAMA