Wyszłam za mąż i co dalej?

Wyszłam za mąż i co dalej?

1 maja 2019 0 przez jakub

Jakiekolwiek komunikowanie się z drugą osobą, wymaga wejścia w jedną z 2 możliwych relacji z tą osobą- symetryczną lub komplementarną. Na co zatem uważać, aby nieprawidłowa komunikacja nie stała się źródłem napięć pomiędzy partnerami?

O gustach się nie dyskutuje, ale jak ja mam się z nim dogadać?

W psychologii wyróżnia się 4 podstawowe, nieskuteczne wzorce komunikacji. Przedstawiamy poniżej czego unikać, aby zapewnić sobie satysfakcję z tworzonego związku.

Styl zjednywacza. Zjednywacz jest osobą, która dąży do zgody poprzez przepraszanie oraz uległość. Jednocześnie bagatelizuje własne uczuci i pragnienia. Taka osoba robi wszystko, aby nie zdenerwować innych w nadziei, że otrzyma w ten sposób trochę miłości. Przykłady wypowiedzi zjednywaczy brzmią następująco: „Wszystko mi jedno, zróbmy tak jak Ty chcesz, ja tylko chcę abyś była zadowolona”. Osoby, które posługują się takim stylem komunikowania najczęściej czują się bezradne oraz bezwartościowe.

Styl obwiniacza.  W ten sposób opisuje się osobę, która jest głównie nastawiona na krytykowanie innych. Zazwyczaj pomija to, co czuje do innych w nadziei, że będą myśleli o niej jako o silnej, zarządzającej osobie. W ten sposób ukrywa poczucie samotności i negatywną samoocenę. Konikami tego stylu są stwierdzenia: „Ty nigdy nic dobrego nie zrobiłaś”, “Zawsze mi przeszkadzasz..”, „Zawsze taka jesteś”.

Styl komputerowo-racjonalny. Charakteryzuje się jak najmniejszym okazywaniem emocji, sztywną postawą ciała, niepatrzeniem rozmówcy w oczy oraz używaniem trudnych słów i sformułowań. Osoby posługujące się tym stylem pomijają to, co czują do siebie i drugiej osoby. Przekazują w ten sposób komunikat: „Jestem obiektywny, racjonalny, spokojny i dlatego mam rację.”

Styl mąciciela. Jego najważniejszym zadaniem jest rozładowanie napięcia przez zwracanie uwagi na coś zupełnie niezwiązanego z tematem rozmowy. Mówi o “niebieskich migdałach”, aby zakamuflować poczucie, że nikt się o niego nie troszczy, że nie ma dla niego miejsca.

Co zatem jeśli chcę się dogadać, ale nie umiem?

Poprawny styl komunikowania się charakteryzuje osoby, które „mówią wprost”. Oznacza to mniej więcej tyle, że potrafią powiedzieć co naprawdę czują, bez naruszania godności własnej oraz innych.  Taki sposób komunikowania się wymaga dojrzałości. Pozwala radzić sobie w sposób naturalny, relatywny i kompetentny, tworząc wyraźne granice między sobą a innymi.

REKLAMA