Psycholog w walce z rakiem

Psycholog w walce z rakiem

1 maja 2019 0 przez jakub

Psychologia to nauka, która łączy w sobie medycynę, socjologię i nauki humanistyczne traktujące o człowieku. Istnieje szeroki wachlarz zastosowań psychologii w życiu, a jedną z jej dziedzin jest psychoonkologia. Czym zajmuje się psychoonkolog i jaka jest jego rola na oddziale onkologicznym? Sprawdź

Psychoonkologia

Psychoonkologia to nauka, która swoich podstaw upatruje w psychologii i onkologii. Podkreśla się w niej więc związek stanu fizycznego osoby z jej psychiką. Głównie dziedziny działalności psychoonkologa to:

  • profilaktyka chorób nowotworowych i ich pochodnych,
  • wsparcie chorego onkologicznie,
  • psychoedukacja zarówno pacjentów i ich bliski oraz personelu medycznego.

Zadania psychoonkologa często wykraczają poza mury szpitala. Starają się oni być wsparciem dla rodzin chorych i nieustannie pomagać im w polepszaniu jakości życia. Bardzo ważnym aspektem pracy takich osób jest także prowadzenie działalności naukowej skupionej na odkrywaniu coraz to szerszych związków psychiki i ciała. Zauważalnym trendem w pracy placówek onkologicznych stało się włączanie psychoonkolog do diagnostyki i planowania terapii.

Rola psychoonkologa na oddziale

Wsparcie psychologiczne podczas leczenia onkologiczne jest niezbędne. Pozwala ono nie tylko łatwiej przejść osobie przez proces diagnozy, chemioterapii, radioterapii, ale też przygotować się na ewentualne ich efekty uboczne.

Specjalną opieką psychoonkologiczną są objęci pacjenci terminalni, których rokowanie nie są zbyt dobre. Najważniejszym zadaniem psychoonkologa będzie pomóc im dokonać balansu życia, przygotować się do śmierci i być towarzyszem wspierającym, kiedy nadejdzie czas.

Psychoonkolog bierze aktywny udział w pracy lekarzy i zespołu medycznego. Posiada on najlepsze rozeznanie i wiedzę, kiedy należy poinformować rodzinę i pacjenta o efektach terapii, jej zmianie, jest wsparciem dla pracowników oddziału, którzy na co dzień muszą radzić sobie z natłokiem obowiązków i zaangażowaniem w życie pacjentów.

REKLAMA