Jak działa mózg?

Jak działa mózg?

30 kwietnia 2019 0 przez jakub

Mózg to centralny narząd kontrolujący i zarządzający całym organizmem. Należy on do ośrodkowego układu nerwowego, a jego pracą kierują układ hormonalny, krwionośny, nerwowy i wiele innych. Jak zbudowany jest mózg i jakie funkcje pełni? Sprawdź!

Budowa mózgu

Ludzkie mózgowie zbudowany jest rdzenia przedłużonego, móżdżku, układu limbicznego, wzgórza, podwzgórza i kory mózgowej. Kora dzieli się na cztery główne płaty, które odpowiadają za różne funkcjonalności całego organizmu. Wyróżniamy:

  • Płat czołowy – odpowiada za zdolność świadomego myślenia, poczucie tożsamości, kontrolę emocji i impulsów. Płat czołowy nadzoruje wszystkie funkcje wykonawcze takie jak: planowanie, stawianie celów, podejmowanie decyzji i uwzględnianie ich konsekwencji.
  • Płat ciemieniowy – odpowiada za orientację człowieka w przestrzeni. Jego funkcje pozwalają na rozumienie znaczenia symboli, wrażenia czuciowe oraz integrację wszystkich wrażeń w całość.
  • Płaty skroniowe – na powierzchni mózgu znajdują się po obu stronach głowy. Odpowiadają za przetwarzanie wrażeń słuchowych, rozumienie mowy. Na ich powierzchni mieszczą się też ośrodki głodu, sytości i szczęścia.
  • Płat potyliczny, choć znajduje się z tyłu głowy kontroluje pracę gałek ocznych i odpowiada za przetwarzanie bodźców wzrokowych. Dokonywana jest w nim ich analiza głębi, koloru, kształtu i ruchu.

Za co odpowiada mózg?

Mózg jest doskonałym i skomplikowanym organem. Szacuje się, że liczba komórek nerwowych, z których jest zbudowany wynosi ponad 100000. Liczbę tę można przyrównać do wszystkich elementów, z których składa się Boeing 747.

Do najważniejszych funkcji mózgu zalicza się odbieranie informacji z otoczenia, ich analiza i interpretacja, podejmowanie działań w oparciu o przetworzone informacje i podtrzymywanie wszystkich funkcji życiowych (oddychanie, spanie, jedzenie, popęd seksualny). Mózg odpowiada także za proces uczenia się, zakochiwania, budowania relacji z drugą osobą. Jest to organ, który bezpośrednio decyduje o naszym życiu, powinniśmy więc nieustannie dbać o jego sprawność.

REKLAMA